Ik wil informatie

Wil je meer informatie?

Meld je dan direct aan!

Wees er zeker van dat je geen enkele update over het project Akkerwinde mist! Schrijf je in via je e-mailadres en verzeker jezelf van de meest recente info.

Disclaimer

Akkerwinde.nu is in opdracht van Gemeente Scherpenzeel ontwikkeld.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op ze deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Gemeente Scherpenzeel is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gemeente Scherpenzeel of partijen die in opdracht van Gemeente Scherpenzeel content hebben ontwikkeld.

Geen garantie op juistheid

Gemeente Scherpenzeel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig enof onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gemeente Scherpenzeel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht de disclaimer voor Akkerwinde.nu wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Vraag direct aan

Informatie pakket ontvangen

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]
┬ę Copyright - Alle rechten zijn voorbehouden | Realisatie door Zeker Zichtbaar